Nowy krok - zarejstrowanie naszego Stowarzyszenia

Ilość postów: 5 / 0 nowych
Ostatni wpis
Mateusz Dąbrowski Obrazek użytkownika Mateusz Dąbrowski
Prezes Stowarzyszenia
Nowy krok - zarejstrowanie naszego Stowarzyszenia

Drodzy „Stowarzyszenianie”,
 
Na ostatnim spotkaniu okazało się, ze dla wielu z nas bardzo ważną sprawą jest formalne zarejestrowanie Stowarzyszenia. Od początku istnienia S. byliśmy przygotowani do tego w pewnym zakresie, tzn. mieliśmy statut, który na ostatnim spotkaniu udoskonaliliśmy o nowe pomysły. Zarejestrowanie S. nadaje pewnego prestiżu, zabezpiecza pewne ryzyka (np. nikt inny nie może utworzyć stowarzyszenia o takiej nazwie), daje większe możliwości (pozyskiwanie dotacji, występowanie wobec instytucja jako organizacja prawna), wiąże się też z pewnymi wymogami. Takie stowarzyszenie musi posiadać minimum 7 członków założycieli, konto bankowe, wpis do KRS, prowadzoną księgowość i wiele innych, które powodują koszty i w związku z tym będzie też potrzebne ustalenie składki członkowskiej. Posiadanie w nazwie słowa "Stowarzyszenie" też wymusza na nas zarejestrowanie go i wiążące się z tym dalsze, opisane wyżej kroki. W Stowarzyszeniu rządzi większość, zarząd ma obowiązek wykonywać uchwały podjęte głosem większości.

Widzę też korzyści z dotychczasowej formuły, tzn. zrzeszamy się pod pewnym szyldem, promujemy się w Internecie, chętni spotykają się, by dzielić się doświadczeniami i pomysłami oraz doskonalić warsztat, nie wymaga to składek członkowskich, ja jako prezes pilnuję zasad i idei, na które się umówiliśmy na samym początku.

Dlatego dotychczasową formułę utrzymam, zmieniając jej nazwę na Klub Negocjatorów Biznesu, a pomysł rozwojowy, czyli stania się zarejestrowanym Stowarzyszeniem wspieram i popieram i stanie się ono oddzielnym ciałem, choć my - członkowie, pewnie będziemy je łączyć, uczestnicząc w obydwu ciałach, jeśli będziemy mieli taką ochotę oraz  na pewno współpracując ze sobą. Zatem widzę zarejestrowane Stowarzyszenie jako rozwinięcie naszej pierwotnej idei, krok dalej w możliwościach i obowiązkach - dla chętnych, a nasza pierwotna idea zmieni nazwę na Klub Negocjatorów Biznesu.

Żeby zobaczyć, kto z nas jest chętny do dołączenia do zarejestrowanego Stowarzyszenia, skontaktujemy się z Wami telefonicznie. Ponieważ wdrożenie nowej idei wymaga wielu działań przekraczających moje możliwości czasowe, wesprą mnie w tym, a wręcz przejmą inicjatywę - nasi członkowie: Małgosia Makowska i Marcin Ignaczak.

Tu krótko też chciałbym zreferować, co na ostatnim spotkaniu ciekawego wymyśliliśmy.
Udało nam się przelać na papier wizję naszego nowego Stowarzyszenia:

Cele*
1) Doskonalenie warsztatu negocjacyjnego Członków Stowarzyszenia;
2) Promocja działalności Stowarzyszenia;
3) Stworzenie i promocja zasad i etyki negocjatora;
4) Poszerzanie świadomości znaczenia roli negocjatora;
5) Działalność niezarobkowa na rzecz innych podmiotów;
6) Tworzenie świadomości wolnego zawodu negocjatora;
7) Wsparcie w rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych;
 

Sposoby realizacji *

  1. edukowanie i informowanie społeczności w zakresie stosowania negocjacji, dialogu i komunikacji społecznej
  2. kształcenie kadry profesjonalnych negocjatorów
  3. organizowanie spotkań dla członków stowarzyszenia
  4. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej
  5. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów

* ilość celów i sposobów ich realizacji może być dowolna.
 
Oczywiście nie jest to zamknięta lista, a pomysłów było dużo więcej (cześć z nich jest podgrupą powyższego) i będzie jeszcze więcej, dlatego:

Już wkrótce do usłyszenia – w imieniu Małgosi i MarcinaJ

Mateusz