Aktualności

Patronem naszego stowarzyszenia jest firma 4GROW, która specjalizuje się w szkoleniach, coachingu oraz doradztwie z zakresu HR.  Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności negocjatorskie możesz skorzystać z ich szkolenia Negocjacje zaawansowane - handlowe, zakupowe i biznesowe. Zapraszamy :)

Kilka słów o naszym patronie:

Miło nam poinformować, iż w tym roku objęliśmy swoim patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Sztuka negocjacji prawniczych".

Celem konferencji będzie ukazanie dziedzin, w jakich mogą być prowadzone negocjacje o charakterze prawniczym np. na sali sądowej, negocjacje kryzysowe czy negocjowanie umów cywilnoprawnych albo też wybór osób na różne ważne państwowe bądź ponadpaństwowe stanowiska. Szczególną uwagę można poświęcić również modelom i technikom negocjacyjnym, ich przyczynom i skutkom, a także temu, jak wygląda omawiana dziedzina w praktyce.

Przygotowujemy kolejne spotkanie Członków-Negocjatorów! 

Na spotkaniu:

  • zajmiemy się kwestiami organizacyjnymi:
    • wypracujemy kolejne pomysły na wartości dodane z członkostwa w Stowarzyszeniu
    • opracujemy kodeks etyczny negocjatorów w Naszym Stowarzyszeniu
  • oraz kwestiami merytorycznymi:
    • podzielimy się swoimi ostatnimi doświadczeniami trudnych negocjacji
    • potrenujemy na gorących krzesłach najtrudniejsze z omówionych sytuacji